Farské oznamy

Prečítané: 93900x

Farské oznamy: 27. 11. - 3. 12. 2023

 

Liturgický prehľad:                     

30. 11. 2023  Št     –   Sv. Ondreja, apoštola sviatok

  3. 12. 2023  Ne   –   1. adventná nedeľa (rok B)

 

 

Hanušovce

Filiálky

Po

27.11.

18:00

+ Marta

K

Spovedanie od 16:15

Babie: 17:00

+ Peter Vavrek

Spovedanie od 16:45

Radvanovce: 17:30

+ Zuzana, Michal, Milan, František

K

 

 

D

Ut

28.11.

18:00

+ Ján, Mária, Ján

K

Spovedanie od 16:30

Pavlovce: 17:30

+ Helena a Jozef

D

St

29.11.

Spovedanie od 17:00

18:00

+ Jozef, Marianna

D

 

 

Št

30.11.

Spovedanie od 17:30

18:00

+ Milan

K

Spovedanie od 16:45

Medzianky: 17:30

ZBP pre Natáliu a jej rodinu

D

Pia

1.12.

18:00

ZBP ružencové bratstvo

 D

Radvanovce: 17:00

+ členov ružencového bratstva

Babie: 17:00

 

Pavlovce: 18:00

ZBP pre Michaelu a Rafaela

K

 

D

 

K

 

So

2.12.

18:00

+ Ján, Milan

K

 

 

Ne

3.12.

7:30

Za farnosť

 

10:30

+ Michal, Štefan

K

 

 

K

 

Radvanovce: 7:30

ZBP vš. členov bohuzn. rodiny

Babie: 9:00

 

Pavlovce: 9:00

Za živých členov ružencového bratstva

Medzianky: 10:30

ZBP pre rodinu Jurkaninovú

D

 

K

 

D

 

D

 

 

-        Ofera z nedele 19.11.2023 Hanušovce n/T:  330,20 €; zbierka sv. Alžbety: 250€

-        Veriaci môžu prispievať na energie (tzv. SVETLO) vo výške 20€ na rodinu

-        Návšteva chorých:

o   Streda 29.11.: kaplán

§  doobeda od 9:00 Pavlovce,

§  poobede od 14:00 Grodzin, Babie

o   Štvrtok 30.11.: kaplán

§  poobede od 14:30 Radvanovce, Medzianky

o   Piatok 1.12.: kaplán

§  doobeda od 9:00 Hanušovce (pod Šibenou), Hanušovce

o   Piatok 1.12.: dekan od 9:00 Hanušovce

-        Detská sv. omša bude v piatok 1.12. v Pavlovciach

-        V sobotu 2.12. sa zúčastníme na Ondrejských celodiecéznych rekolekciách v Košiciach, prosíme o modlitby

-        eRko stretko na fare v sobotu (2.12.) o 16:00. Pozývame aj deti z celej farnosti, ktoré majú záujem o koledovanie Dobrej noviny.

-        Budúcu nedeľu (3.12.) je v kostoloch „Jesenná zbierka na charitu“

 

-        Chceme poprosiť všetkých podľa možností (za rodinu 50€ - kto môže), aby prispeli na opravu zvonov
(pre farský kostol) – do sakristie, alebo na účet farnosti - číslo účtu:

       SK34 0900 0000 0001 0788 8708

-        Ďakujeme za upratovanie: Marek Marinkovič, Miroslav Mikita, Anton Glod

-        O upratovanie v sobotu, 2.12. o 9:00 prosíme rod.: Ceruľová Helena, Mikitová Emília, Glod Andrej, Galiková

Ak nemôžete prísť, je potrebné prispieť na čistiace prostriedky 10 €!

 

 

 

 

Farské oznamy: 20. 11. - 26. 11. 2023

 

Liturgický prehľad:                     

20. 11. 2023  Po     –   Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice ľubovoľná spomienka

21. 11. 2023  Ut     –   Obetovanie Preblahoslavenej Panny Márie spomienka

22. 11. 2023  St     –   Sv. Cecílie, panny a mučenice spomienka

24. 11. 2023  Pi     –   Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov spomienka

26. 11. 2023  Ne   –   34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

 

-      

Hanušovce

Filiálky

Po

20.11.

18:00

ZBP Matúš s rod.

D

Babie: 17:30

+ rod. Andrijková, Tkáčová

K

Ut

21.11.

18:00

+ Ján

K

Pavlovce: 17:30

+ Michal a Anna

D

St

22.11.

18:00

+ Monika, Sofia, Gabriela

K

Radvanovce: 17:30

+ z rodiny po nebohom

Michalovi Fečovi

D

Št

23.11.

7:30

+ Michal

K

Medzianky: 17:30

ZBP pre jubilujúceho Juraja a Evu

K

Pi

24.11.

18:00

+ Jolana, Milan, Jozef,

Anna, Dušan

 K

Pavlovce 17:00

+ Juraj a Helena

K

So

25.11.

18:00

+ Mariana

K

Radvanovce: 17:00

+ Jozef

K

Ne

26.11.

7:30

+ Michal Guman – 1. v.

 

10:30

Za farnosť

Z

 

 

K

 

Medzianky: 7:30

+ Pavol a Paľko

Babie: 9:00

ZBP Ján Švec Bilý, 80. r.

Pavlovce: 9:00

ZBP pre bohuzn. rodinu

K

 

Z

 

K

 

 

-        Ofera z nedele 12.11.2023 Hanušovce n/T:  353,46 €

-        Detská sv. omša bude v piatok 24.11. v Hanušovciach n/T

-        IT stretko – 15:00 na fare v sobotu 25.11.

-        Túto nedeľu (19.11.) je v kostoloch „Dobročinná zbierka sv. Alžbety“

-        V nedeľu Krista Kráľa (26.11.) bude v Hanušovciach n/T pobožnosť o 15:00

-        Chceme poprosiť všetkých podľa možností (za rodinu 50€ - kto môže), aby prispeli na opravu zvonov
(pre farský kostol) – do sakristie, alebo na účet farnosti - číslo účtu: SK34 0900 0000 0001 0788 8708

-        Ďakujeme za upratovanie: Andrek Štefan, Koščová Mária, Juhas Jozef

-        O upratovanie v sobotu, 25.11. o 9:00 prosíme rod.: Marek Marinkovič, Miroslav Mikita, Július Horvat.

Ak nemôžete prísť, je potrebné prispieť na čistiace prostriedky 10 €!

 

 

 

 

 

 

Farské oznamy: 13. 11. - 19. 11. 2023

 

Liturgický prehľad:                     

17. 11. 2023  Pi     –   Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky  spomienka

19. 11. 2023  Ne   –   33. nedeľa v Cezročnom období

 

-      

Hanušovce

Filiálky

Po

13.11.

18:00

+ Martin

D

Babie: 17:30

+ Pavol, Zuzana, Alžbeta

K

Ut

14.11.

18:00

+ Mária, Ján

K

Pavlovce: 17:30

+ Ondrej a Anna

D

St

15.11.

18:00

+ Juraj Lechvár

K

Radvanovce: 17:30

+ Michal a Helena

D

Št

16.11.

7:30

+ Irena

D

Medzianky: 17:30

+ Michal, Anna, Ján z rod. Drotárovej

K

Pi

17.11.

8:00

+ diakon Michal

 K

Pavlovce 8:00

+ sestra Klaudia

D

So

18.11.

18:00

+ Juraj, Pavol

K

 

 

Ne

19.11.

7:30

Za farnosť

 

10:30

+ Imrich Horvat

D

 

 

D

 

Radvanovce: 7:30

Ďakovná sv. omša ZBP Anna 60 r.

Babie: 9:00

ZBP Zuzana a Veronika s rod.

Pavlovce: 9:00

ZBP Martin s rod. (60 r.)

Medzianky: 10:30

ZBP pre Annu Fabuľovú

K

 

K

 

z

 

K

 

 

-        Milodary na kostol: Rodina Ľubomíra Barana 50€

-        Ohlášky: Stanislav Hirka (Remeniny) a Lucia Verčimáková (Pavlovce) – 3.x

-        Ofera z nedele 5.11.2023 Hanušovce n/T:  340,45 €

-        eRko stretko pre deti – 16:00 na fare v sobotu 18.11.

-        Na budúcu nedeľu (19.11.) bude „Dobročinná zbierka sv. Alžbety“

 

-        Chceme poprosiť všetkých podľa možností (za rodinu 50€ - kto môže), aby prispeli na opravu zvonov
(pre farský kostol) – do sakristie, alebo na účet farnosti - číslo účtu: SK34 0900 0000 0001 0788 8708

-        Ďakujeme za upratovanie: Liška Anton, Čeľovský Ján, Poľča Jaroslav, Vargová Mária, Smolejová Mária

-        O upratovanie v sobotu, 18.11. o 9:00 prosíme rod.: Jurková Emília, Sukovský Ján, Andrek Štefan, Koščová Mária. Ak nemôžete prísť, je potrebné prispieť na čistiace prostriedky 10 €!

 

 

 

 

 

Farské oznamy: 6. 11. - 12. 11. 2023

 

Liturgický prehľad:                     

  9. 11. 2023  Št     –   Výročie posviacky Lateránskej baziliky  sviatok

10. 11. 2023  Pi     –   Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi  spomienka

11. 11. 2023  So     –   Sv. Martina z Tours, biskupa  spomienka

12. 11. 2023  Ne   –   32. nedeľa v Cezročnom období

 

-      

Hanušovce

Filiálky

Po

6.11.

18:00

+ Marianna, Juraj, Mária, Ján

V

Babie: 8:00

+ Anna Tkáčová

K

Ut

7.11.

18:00

+ Ján, Ján

K

Pavlovce: 17:30

+ Anton a Anna

D

St

8.11.

18:00

+ Michal

K

Radvanovce: 17:30

+ Ján, Helena, Andrej

D

Št

9.11.

7:00

ZBP Antónia s rod.

D

Medzianky: 17:30

+ Ján

K

Pia

10.11.

18:00

+ zosnulí z RB

D

Pavlovce 17:30

+ Helena a Teodor

K

So

11.11.

18:00

+ kňazov z našej farnosti

K

 

 

Ne

12.11.

7:30

Za farnosť

 

10:30

ZBP Marián s rod.

V

 

 

K

 

Medzianky: 7:30

+ Ján a Anna

Babie: 9:00

ZBP 18 r. Peter Ivan

Pavlovce: 9:00

ZBP bohuzn. rodiny

Radvanovce: 10:30

ZBP rod. Chrzanová

K

 

V

 

D

 

D

 

 

-        Milodary na kostol: Z krstín (Martin Tkáč) 100€

-        Ohlášky: Stanislav Hirka (Remeniny) a Lucia Verčimáková (Pavlovce) – 2.x

-        Informácie o zbierkach:

o   ofera z 1. a 2.11.2023 Hanušovce n/T:  274,85 €

o   ofera z nedele 29.10.2023 Hanušovce n/T:  306,43 €

o   zbierka na pomoc ľuďom postihnutých zemetrasením z nedele 29.10.2023:

§  Za celú farnosť vrátane filiálok:  2800 €

·       z toho v Hanušovciach n/T: 1260 €

-        Srdečne pozývame na koncert jednej z najpopulárnejších gospelových skupín na Slovensku Lamačské chvály, zažiť večer chvál v piatok dňa 10.11. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach.

Program sa začne o 18:00 sv. omšou s LCH LIVE, o 19:00 sú chvály. Vstupné dobrovoľné. 

-        Detská sv. omša bude v piatok 10.11. v Pavlovciach

-        Vo štvrtok sme na spoločných rekolekciách v Michalovciach, prosíme o modlitby

-        Keďže sa vo všetkých filiálnych kostoloch pri svätých omšiach vyberá ofera – zvonček aj cez týždeň, tak sa bude vyberať aj v piatok večer v Hanušovciach.

 

-        Veriaci, ktorí chcú pred omšami (mimo nedelí a prik. sviatkov) pristúpiť ku sv. spovedi, nech stoja v kostoloch vpredu

-        Úplné odpustky v prospech zosnulých:

o   1.) Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

§  sv. spoveď (krátko predtým alebo potom)

§  sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

§  modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).

Okrem toho  treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu  aj všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (tj. 12:00 dňa 1.11.)

až do polnoci určeného dňa (tj. 24:00 dňa 2.11.).

o   2.) Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

-        Chceme poprosiť všetkých podľa možností (za rodinu 50€ - kto môže), aby prispeli na opravu zvonov
(pre farský kostol) – do sakristie, alebo na účet farnosti - číslo účtu: SK34 0900 0000 0001 0788 8708

 

-        Ďakujeme za upratovanie: Sulinský Ján, Polča Pavol, Sukovský Štefan, Nemeth Miroslav.

-        O upratovanie v sobotu, 11.11. o 9:00 prosíme rod.: Liška Anton, Čeľovský Ján, Polča Jaroslav, Vargová Mária, Smolejová Mária. Ak nemôžete prísť, je potrebné prispieť na čistiace prostriedky 10 €!

 

 

 

 

Farské oznamy: 30. 10. - 5. 11. 2023

 

Liturgický prehľad:                     

1. 11. 2023  St       –   Všetkých svätých  slávnosť

2. 11. 2023  Št       –   Spomienka na všetkých zosnulých veriacich  spomienka

4. 11. 2023  So       –   Sv. Karola Boromejského, biskupa  spomienka

5. 11. 2023  Ne      –   31. nedeľa v Cezročnom období

 

-      

Hanušovce

Filiálky

Po

30.10.

18:00

+ Helena Hermanovská – 1.v.

V

Spovedanie od 16:30

Babie: 17:30

ZBP Jurko Andrijko

K

Ut

31.10.

Spovedanie 17:30

18:00

+ Andrej

D

Spovedanie 17:00

Pavlovce: 17:30

ZBP Pavol

K

St

1.11.

7:30

Za farnosť

 

10:30

+ diakon Michal

 

K

 

 

V

 

Medzianky: 7:30

 

Radvanovce: 9:00

ZBP Elena

Pavlovce: 9:00

+ Za zosnulých členov RB

Babie 10:30 (odpust)

 

V

 

D

 

K

 

D

 

Št

2.11.

7:30

 

18:00

D

 

D

17:00 Pavlovce

 

18:00 Radvanovce

 

17:00 Babie

 

18:00 Medzianky

 

V

 

V

 

K

 

K

 

Pia

3.11.

18:00

+ Jozef, Anna, Jozef

 K

17:00 Medzianky

 

18:00 Radvanovce

+ Bohu známy

17:00 Babie

 

18:00 Pavlovce

+ Helena a Michal

D

 

D

 

K

 

V

 

So

4.11.

18:00

+ Ján

K

Medzianky 8:00

 

Pavlovce 8:00

 

V

 

D

 

Ne

5.11.

7:30

+ Andrej

 

10:30

Za farnosť

D

 

 

V

 

Radvanovce: 7:30

+ Ján, Helena, Jozef

Babie: 9:00

 

Pavlovce: 9:00

Za uzdravenie Jana

Medzianky: 10:30

 

K

 

D

 

V

 

K

 

 

-        Milodary na kostol: Zo svadby Pasternakových 70€, zo svadby Jurkových 100€, z pohrebu Hambalekovej 50€, zo svadby Sirotiakových 100€, rodina Petrovská 100€

-        Ohlášky: Stanislav Hirka (Remeniny) a Lucia Verčimáková (Pavlovce) – 1.x

-        Úplné odpustky v prospech zosnulých:

o   1.) Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

§  sv. spoveď (krátko predtým alebo potom)

§  sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

§  modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).

Okrem toho  treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu  aj všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (tj. 12:00 dňa 1.11.)

až do polnoci určeného dňa (tj. 24:00 dňa 2.11.).

o   2.) Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

-        Dnes (29.10.) je v kostoloch zbierka organizovaná arcidiecézou na pomoc farnostiam postihnutým zemetrasením

-        Veriaci, ktorí chcú pred omšami (mimo nedelí a prik. sviatkov) pristúpiť ku sv. spovedi, nech stoja v kostoloch vpredu

-        Kumulované úmysly za zosnulých v deň Spomienky na zosnulých (2.11.) - môžete dať vo všetkých našich kostoloch

-        Streda 1.11. odpust – Babie – odpustový kazateľ vdp. ThDr. Ján Andrej

-        Streda 1.11. o 15:00 hod v Dome nádeje pobožnosť k všetkým svätým

-        K dispozícii sú Sviečky za nenarodené deti: malá 2€, veľká 5€

-        Návšteva chorých:

o    Pondelok 30.10.: kaplán

§  doobeda od 9:00 Pavlovce,

§  poobede od 14:00 Grodzin, Babie

o    Utorok 31.10.: kaplán

§  doobeda od 9:00 Hanušovce (pod Šibenou), Hanušovce

§  poobede od 14:30 Radvanovce, Medzianky

o    Piatok 3.11.: dekan od 9:00 Hanušovce

-        Piatok 3.11. (vyloženie sviatosti oltárnej o 15:00 - Hanušovce)

-        Detská sv. omša bude v piatok 3.11. v Hanušovciach

-        IT stretko (II. stupeň ZŠ) – 14:30 na fare v sobotu 4.11. (4. stretko)

-        eRko stretko pre deti – 16:00 na fare v sobotu 4.11.

-        Budúca nedeľa 5.11. – Eucharistická pobožnosť o 14:00 (Hanušovce)

-        Ďakujeme deťom za modlitbu sv. ruženca. Včas oznámime výhercov. Deti nech prinesú čo najskôr po skončení októbrovej ružencovej pobožnosti kartičky s podpismi za ružence do sakristií kostolov (do soboty 4.11.).

 

-        Chceme poprosiť všetkých podľa možností (za rodinu 50€ - kto môže), aby prispeli na opravu zvonov
(pre farský kostol) – do sakristie, alebo na účet farnosti - číslo účtu: SK34 0900 0000 0001 0788 8708

-        Ďakujeme za upratovanie: rod. Gajdošová

-        O upratovanie v sobotu, 4.11. o 9:00 prosíme rod.: Sulinský Ján, Polča Pavol, Sukovský Štefan, Nemeth Miroslav. Ak nemôžete prísť, je potrebné prispieť na čistiace prostriedky 10 €!

 

-        4.11. ACM - Futsalový turnaj mládeže Košickej arcidiecézy – Prešov Sekčov