Oznamy

Prečítané: 64548x

Farské oznamy

Liturgický prehľad:

18.1.2021 –     Pondelok:       Sv. Margita Uhorská, mníška, ľubovoľná spomienka

     21.1.2021 –     Štvrtok:           Sv.Agnesa, panna a mučenica, spomienka

            24.1.2021 –     Nedeľa:          3. nedeľa vcezročnom období

Sväté  omše

 

Hanušovce

Filiálky

Po

18.1.

18:00

+Jozef Marinkovič

D

druhý úmysel sv. omše vo farskom kostole pre Babie:

ZBP Ján Vaško s rodinou

 

K

 

Ut

19.1.

18:00

+Juraj Varga 6 r.

K

Pavlovce: 17:30

+Jána a Pavlíny

D

St

20.1.

18:00

ZBP Peter

D

druhý úmysel sv. omše vo farskom kostole pre Radvanovce:

ZBP pre Helena a Mária

K

Št

21.1.

8:00

+Ján, Anna Verbovancoví

D

druhý úmysel sv. omše vo farskom kostole pre Medzianky:

+Jozef, Jozef

K

Pia

22.1.

18:00

+Mária, Ján, Mária

D

Pavlovce: 17:30

ZBP pre Veroniku

K

So

23.1.

8:00

ZBP Mária

D

druhý úmysel sv. omše vo farskom kostole pre Medzianky:

ZBP pre Jána a Marcelu s rodinou

K

Ne

24.1.

10:30

Za farnosť

ZBP Mária (životné jubileum)

K

Pavlovce: 9:00

+Anna

D

 

-          Milodary: Na kostol obetovala bohuznáma 50 €.

-          Prosíme o príspevok na energie na číslo účtu: SK34 0900 0000 0001 0788 8708.

-          Od 18. do 24. januára 2021 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na budúcu nedeľu plánujeme ekumenickú bohoslužbu o 15.00.

-          Svätená voda požehnaná na slávnosť Zjavenia Pána je k dispozícii pre farnosť pri farskom kostole a pri kostole v Pavlovciach.

-          Vysielanie a iné oznamy dávame na sociálnu sieť Facebook, naša stránka má názov Farnosť Hanušovce nad Topľou.