Babie

Prečítané: 9440x
Kostol Všetkých svätých v Babí

 

Myšlienka postavenia kostola v Babí sa začala realizovať za aktivity pánov Juraja Ivana a Michala Marcinka z Babia a Jána Hermanovského z Vlače. Kostol bol postavený v relatívne krátkom čase dvoch rokov. To sa mohlo uskutočniť len za výraznej podpory miestnych veriacich, ktorí za účelom finančných zbierok navštívili veľké množstvo farností Košickej arcidiecézy. Kostol je zasvätený Všetkým svätým, čo znázorňuje maľba maliara Milkoviča nad hlavným oltárom. Zobrazení sú na nej svätci slovenského pôvodu, alebo tí, ktorí na území Slovenska pôsobili: sv. Cyril a Metod, sv. Gorazd, sv. Bystrík, sv. Andrej Svorad, sv. Benedikt, sv. Alžbeta Uhorská, sv. traja košickí mučeníci, blahoslavená sestra Zdenka, v blahej pamäti biskup Ján Vojtaššák a blahoslavený Peter Pavol Gojdič.

 

Kostol so slovenským nebom bol slávnostne konsekrovaný 28. septembra 1997. Prácu kostolníka vykonáva p. Marta Marcinková a vypomáha aj sestra Judida Harčariková z kongregácie Jesu sestier (CJ).