Farnosť

Prečítané: 10352x
Hanušovská farnosť patrí do Vranovského dekanátu.

 

Mesto Hanušovce nad Topľou eviduje 1950 pokrstených rímskokatolíkov.

Filiálky:

 

Babie - 63 pokrstených rímskokatolíkov
Medzianky - 145 pokrstených rímskokatolíkov
Radvanovce - 102 pokrstených rímskokatolíkov
Pavlovce - 460 pokrstených rímskokatolíkov

 

Vo farnosti spolu žije 2710 pokrstených rímskokatolíkov. Okrem týchto filiálok, kde sa nachádzajú filiálne kostoly, do územia farnosti patria aj tieto obce : Ďurďoš, Matiaška, Petrovce, Prosačov, Remeniny, Ruská Voľa, Vavrinec, Vlača, Zlatník. 
 

(Spracované podľa štatistiky k 31. 12. 2006)