Farské objekty

Prečítané: 5627x
Objekt fary

Budova rímskokatolíckej fary sa nachádza na Štúrovej ulici v Hanušovciach nad Topľou. Z minulosti sa o farskej budove nezachovali žiadne správy. Až kanonická vizitácia z roku 1813 hovorí, že farár nemá faru, len akúsi drevenú, polorozpadnutú stavbu. Nevie sa kedy a či bola táto stavba opravená, avšak je známe, že v roku 1850 dal zemepán Desewffy postaviť novú farskú budovu. Táto sa nachádzala na mieste, kde stojí súčasná farská budova. Bola to pozdĺžna prízemná stavba, ktorá bola asanovaná v roku 1984, kedy sa začalo s výstavbou dnešnej farskej budovy. K nej bola v roku 1998 pristavená prístavba pre kaplána.
 

Katolícky dom

 

Na Budovateľskej ulici sa nachádza Katolícky dom s priľahlou záhradou. Tento dom dostala rímskokatolícka cirkev v Hanušovciach nad Topľou na základe závetu zosnulého p. Onderišina. Dom prešiel komplexnou úpravou, bola k nemu pribudovaná prístavba, na prízemí prispôsobená pre účely kaplnky a na poschodí pre ubytovacie a spoločenské účely. V Katolíckom dome sa konajú stretnutia detí, nácviky miestnych zborov, duchovné obnovy a stretnutia rozličných farských hnutí a spolkov.