Komunitné centrum

Prečítané: 6520x
Rómske komunitné centrum v Hanušovciach nad Topľou

 

Birmovka
V roku 1998 IPCR (Informačno poradenské centrum pre Rómov) v Prešove zriadilo Komunitné centrum v Hanušovciach nad Topľou. Cieľom tohto projektu bolo, prostredníctvom pôsobenia a činnosti Komunitného centra Hanušovce nad Topľou, zvyšovať vzdelanostnú a kultúrnu úroveň u rómskych obyvateľov, šíriť osvetu, napomáhať riešeniu rómskej nezamestnanosti, zlepšovať medziľudské vzťahy a tak dopomôcť k vytvoreniu lepších podmienok pre začlenenie sa Rómov do aktívneho spoločenského diania. Prevádzka centra zahŕňa predškolskú prípravu rómskych detí, písanie domácich úloh školopovinných detí, ako aj ich doučovanie. Komunitné centrum slúži aj na pastoračné účely, pomáha uspokojovať duchovné potreby miestnych Rómov. Úzko spolupracuje s rímskokatolíckym farským úradom v Hanušovciach nad Topľou.
Karneval