Rehoľné sestry

Prečítané: 5876x
Komunita Milosrdných sestier Sv. Kríža v Hanušovciach nad Topľou - tohoto času sme bez rehoľných sestier.

 

Spoločenstvo v Hanušovciach nad Topľou vzniklo na základe želania vdp. dekana Jána Švec-Bilého, ktorý bol vo farnosti farárom a chcel, aby sa príchodom sestier obnovil vo farnosti rehoľný život po takmer 400 rokoch. 9. augusta 2000 prišli prvé rehoľné sestry sr. Anna Šuttová a sr. Juliana Hucíková.

Nasťahovali sa do domu prestavaného na kláštor s vlastnou kaplnkou Sv. Kríža, ktorá bola posvätená 24. augusta 2000 z poverenia otca biskupa miestnym farárom a 15. augusta 2004 ju po obnovení posvätil košický biskup Mons. Bernard Bober.

Sestry
Kláštor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestry, ktoré tu pôsobili:
 
Sr. Mária Agáta Brutovská
Narodila sa 22. januára 1951 v Žakarovciach. Pochádza z 9 súrodencov. V roku 1968 vstúpila k Milosrdným sestrám Svätého Kríža v Matilda Hute. Popri zamestnaní absolvovala SZŠ v Levoči. Prvé sľuby mala v roku 1973 v Cerovej na sviatok Povýšenia Sv. Kríža.
Sestra Agáta, predstavená kláštora
Miesta pôsobenia
Od roku 1973 - 1980 pôsobila v Matilda Hute ako zdravotná sestra pri mentálne postihnutých deťoch.
Od roku 1980- 1986 v Trnave na chirurgickom oddelení.
Od roku 1986 -1990 v charitnom domove v Číži tiež ako zdravotná sestra.
V rokoch 1990- 1996 pôsobila na I . internej klinike v Bratislave.
Od roku 1996- 2002 ďalším miestom jej poslania bol kňazský dom v Spišskej Kapitule a tam pôsobila ako predstavená sestier a domu.
V októbri 2002 prišla do Hanušoviec nad Topľou ako predstavená sestier, vykonávala prácu opatrovateľky a kostolníčky.
V súčasnosti je predstavenou spoločenstva sestier a venuje sa ich potrebám, zároveň pomáha vo farnosti a kňazom.

Sr. Mária Theodózia Janíková

Narodila sa 19. mája 1974 v Nitre. Pochádza z 3 súrodencov. V roku 1988 – 1992 študovala na SEŠ v Nitre. Po ukončení strednej školy v auguste 1992 vstúpila do Inštitútu Milosrdných sestier sv. Kríža v Cerovej, kde začala rehoľnú formáciu. Študovala katolícku teológiu na Teologickej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončila v r. 1999. V Spišskej Kapitule – v katedrále sv. Martina – 11. augusta 2001 na sviatok sv. Kláry zložila večné sľuby.

Sestra Theodózia

Miesta pôsobenia

Od 1995 – 1999 pracovala ako sociálna pracovníčka v Domove sociálnych služieb v Bojkovej.
Od 1999 – 2000 miesto pôsobenia v Cerovej, kde pracovala v kancelárii ako skladníčka a pokladníčka. Zároveň začala pracovať v katechéze. Vyučovala náboženstvo v Plaveckom Mikuláši, Prievaloch a Cerovej.
Od 2000 – 2002 pôsobila v Haniske ako katechétka. 20. augusta 2002 prišla do hanušovskej farnosti a pôsobí tu ako katechétka. Jeden rok učila v  Bystrom.
 
 
Sr. Mária Terézia Benedikta Majerčáková

Narodila sa 10. novembra 1979 v Kežmarku. Pochádza z 10 súrodencov. V roku 1994 – 1998 študovala na SZŠ – M. Márie Terézie Schererovej v Ružomberku. V roku 1998 vstúpila do Inštitútu Milosrdných sestier Svätého Kríža, počas začiatočnej formácie, študovala na Trnavskej Univerzite na katedre Zdravotníctva a sociálnej práce v odbore misijná a charitatívne práca, ktorú ukončila v roku 2005. Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2007 svoj život navždy odovzdala Bohu zložením večných sľubov.

Sestra Benedikta

Miesta pôsobenia
2002 – 2005 starostlivosť o staršie a choré sestry v spoločenstve v Cerovej.
2005 – 2006 opatrovateľská a ošetrovateľská činnosť v kňazskom dome v Spišskej Kapitule.
Od augusta 2006 pracuje ako terénna sociálna pracovníčka v miestnej rómskej komunite v Hanušovciach nad Topľou.

 

 
 
Spoločenstvo sa vo farnosti zameriava na katechizáciu detí a mládeže, venuje sa službe spojenej s udržiavaním kostola a objektu fary, angažuje sa v zdravotníctve, v sociálnej sfére – ošetrovanie a návštevy starých a chorých a tiež vypomáha pri pastorácii Rómov v Rómskom komunitnom centre. Sestry sa venujú prípravám liturgie v rôznych liturgických obdobiach – v advente organizujú roráty za účasti detí s lampášikmi, podieľajú sa na príprave Dobrej noviny počas Vianoc, neskôr organizujú karneval, výlety, letné tábory, duchovné obnovy, krížové cesty, pripravujú nástenky a mnoho iného.

Rehoľné sestry

 Okrem toho prezentujú život bl. sestry Zdenky prostredníctvom rôznych predstavení, či malých hier, a to aj mimo farnosti. Ponúkajú možnosť zúčastniť sa na slávení Eucharistie v Kaplnke Sv. Kríža v budove kláštora. Príchodom sestry Terézie Benedikty v r. 2006 sa vo farnosti rozvinula externá sociálna komunitná činnosť. Zahŕňa oblasť vzdelania, zdravia, hygieny, zamestnania, kvality života a bývania. Prioritou je práca s rodinou v konkrétnom prostredí. V popoludňajších hodinách sa sestra venuje doučovaniu detí – deti si píšu úlohy a pripravujú sa do školy. V piatok večer sa stretáva s rómskou mládežou v komunitnom centre v spolupráci s diakonom Mgr. Michalom Horvátom.

 

 

 

 

Prezentáciu v programe Power Point o pôsobení sestier si môžete stiahnuť Dokumenty