Správy z farnosti

Prečítané: 2383x

Obrady Veľkej noci sme slávili v Hanušovciach a Pavlovciach. Na Bielu sobotu sa zišla celá farská rodina vo farskom chráme. V tento deň sme sa spoločne modlili modlitbu ranných chvál a posvätného čítania a popoludní požehnali veľkonočné jedlá. Bohoslužby obohatili svojim spevom chrámové zbory.

Po Veľkej noci v sobotu 22. apríla sa skupina mladých z našej farnosti zúčastnila arcidiecézneho stretnutia mládeže v Prešove. V sobotu 14. mája putovala skupina detí pod vedením animátorov do diecéznej svätyne v Obišovciach. Obidvoch stretnutí sa zúčastnil pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý slúžil sv. omšu a povzbudil prítomných svojim príhovorom.

Celý mesiac máj sme sa zúčastňovali májovej pobožnosti spojenej s loretánskymi litániami a pred Turícami sme sa modlili deviatnik k Duchu Svätému.

Tak ako každý rok poslednú májovú a prvú júnovú nedeľu pristúpili prvoprijímajúci v Pavlovciach a Hanušovciach k svätej spovede a Eucharistii. Spolu 42 detí pod vedením pána kaplána a diakona prvýkrát prijali do svojho srdca Eucharistického Krista.