Modlitba ruženca 2020

Prečítané: 5076x
Sviatok Nanebovzatie Panny Márie
 
Ružencové bratstvo pri kostole Nanebovzatia Panny Márie       
  v Hanušovciach nad Topľou, číslo RB 314004      
               
  ROZPIS MODLITIEB SVATÉHO RUŽENCA NA ROK 2020      
               
dátum deň číslo
 ruže
horliteľ/ka prikázané sviatky
neprikázané sviatky
     
1.1.2020 streda 1 Hatalová Anna SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY      
5.1.2020 nedeľa 1 Hatalová Anna 2. nedeľa po narodení Pána      
6.1.2020 pondelok  2 Čabalová Iveta  ZJAVENIE PÁNA - TRAJA KRÁLI      
12.1.2020 nedeľa 3 Babica Ladislav 2.nedeľa po narodení Pána, krst Krista Pána      
19.1.2020 nedeľa 4 Vargová Anna  2. nedeľa v cezročnom období      
26.1.2020 nedeľa 5 Horvát Štefan  3. nedeľa v cezročnom období      
2.2.2020 nedeľa 6 Farbarová Mária  OBETOVANIE PANA (HROMNICE)      
9.2.2020 nedeľa 7 Brindzáková Mária  5. nedeľa v cezročnom období      
16.2.2020 nedeľa 1 Hatalová Anna 6. nedeľa v cezročnom období      
23.2.2020 nedeľa 2 Čabalová Iveta  7.nedeľa v cezročnom období      
1.3.2020 nedeľa 3 Babica Ladislav 1. pôstna nedeľa      
8.3.2020 nedeľa 4 Vargová Anna  2. pôstná nedeľa      
15.3.2020 nedeľa 5 Horvát Štefan  3. pôstna nedeľa      
19.3.2020 štvrtok 6 Farbarová Mária  SV.  JOZEF ŽENICH P. MÁRIE      
22.3.2020 nedeľa 6 Farbarová Mária  4. pôstna nedeľa      
25.3.2020 streda 7 Brindzáková Mária  ZVESTOVANIE PÁNA      
29.3.2020 nedeľa 1 Hatalová Anna 5. pôstna nedeľa      
5.4.2020 nedeľa 2 Čabalová Iveta  KVETNÁ NEDEĽA - UTRPENIE PÁNA      
12.4.2020 nedeľa 3 Babica Ladislav VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA      
13.4.2020 pondelok  4 Vargová Anna  VEĽKONOČNÝ PONDELOK      
19.4.2020 nedeľa 5 Horvát Štefan  2. veľkonočná nedeľa
nedeľa Božieho Milosrdenstva
     
26.4.2020 nedeľa 6 Farbarová Mária  3. veľkonočná nedeľa      
1.5.2020 Piatok  7 Brindzáková Mária  Sv. JOZEF  robotník      
3.5.2020 nedeľa 7 Brindzáková Mária  4. veľkonočná nedeľa      
10.5.2020 nedeľa 1 Hatalová Anna 5. veľkonočná nedeľa      
17.5.2020 nedeľa 2 Čabalová Iveta  6. veľkonočná nedeľa      
21.5.2020 štvrtok 3 Babica Ladislav NANEBOVSTÚPENIE PÁNA      
24.5.2020 nedeľa 3 Babica Ladislav 7. veľkonočná nedeľa      
31.5.2020 nedeľa 4 Vargová Anna  SVATODUŠNÁ NEDEĽA  (Turíce)      
7.6.2020 nedeľa 5 Horvát Štefan  NEDEĽA NAJSVETEJŠEJ TROJICE      
11.6.2020 štvrtok 6 Farbarová Mária  NAJSVATEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV      
14.6.2020 nedeľa 6 Farbarová Mária  11. nedeľa v cezročnom období      
19.6.2020 Piatok  7 Brindzáková Mária  NAJVATEJŠIESRDCE JEŽIŠOVO      
21.6.2020 nedeľa 7 Brindzáková Mária  12. nedeľa v cezročnom období      
29.6.2020 pondelok  1 Hatalová Anna SV. PETER A PAVOL, apoštoli      
2.7.2020 štvrtok 1 Hatalová Anna NAVŠTEVA PANNY NÁRIE      
5.7.2020 nedeľa 1 Hatalová Anna 14. nedeľa, Sv. CYRIL A METÓD      
12.7.2020 nedeľa 2 Čabalová Iveta  15. nedeľa v cezročnom období      
19.7.2020 nedeľa 3 Babica Ladislav 16.nedeľa v cezročnom období      
26.7.2020 nedeľa 4 Vargová Anna  17. nedeľa v cezročnom období      
2.8.2020 nedeľa 5 Horvát Štefan  18.nedeľa v cezročnom období      
6.8.2020 štvrtok 5 Horvát Štefan  PREMENENIE PÁNA      
9.8.2020 nedeľa 6 Farbarová Mária  19. nedeľa v cezročnom období      
15.8.2020 Sobota  7 Brindzáková Mária  NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE      
16.8.2020 nedeľa HH RB + horlitelia  20. nedeľa, odpustová slávnosť       
23.8.2020 nedeľa 1 Hatalová Anna 21. nedeľa v cezročnom období      
30.8.2020 nedeľa 2 Čabalová Iveta  22. nedeľa v cezročnom období      
6.9.2020 nedeľa 3 Babica Ladislav 23. nedeľa v cezročnom období      
8.9.2020 Utorok 3 Babica Ladislav NARODENIE PANNY MÁRIE      
13.9.2020 nedeľa 4 Vargová Anna  24. nedeľa v cezročnom období      
14.9.2020 pondelok  4 Vargová Anna  POVÝŠENIE SV. KRÍŽA      
15.9.2020 Utorok HH RB + horlitelia  SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA       
20.9.2020 nedeľa 5 Horvát Štefan  25. nedeľa v cezročnom období      
27.9.2020 nedeľa 6 Farbarová Mária  26. nedeľa v cezročnom období      
4.10.2020 nedeľa 7 Brindzáková Mária  27. nedeľa v cezročnom období      
7.10.2020 streda 7 Brindzáková Mária  RUŽENCOVÁ PANNA MÁRIA      
11.10.2020 nedeľa 1 Hatalová Anna 28. nedeľa v cezročnom období      
18.10.2020 nedeľa 2 Čabalová Iveta  29. nedeľa, Misijna nedeľa      
25.10.2020 nedeľa 3 Babica Ladislav 30. nedeľa v cezročnom období      
1.11.2020 nedeľa 4 Vargová Anna  VŠETKÝCH SVATÝCH      
2.11.2020 pondelok  4 Vargová Anna  SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH      
8.11.2020 nedeľa 5 Horvát Štefan  32. nedeľa v cezročnom období      
15.11.2020 nedeľa 6 Farbarová Mária  33. nedeľa v cezročnom období      
22.11.2020 nedeľa 7 Brindzáková Mária  NEDEĽA KRISTA KRÁĽA      
29.11.2020 nedeľa 1 Hatalová Anna 1. adventná nedeľa      
6.12.2020 nedeľa 2 Čabalová Iveta  2. adventná nedeľa      
8.12.2020 Utorok 2 Čabalová Iveta  NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE      
13.12.2020 nedeľa 3 Babica Ladislav 3. adventná nedeľa      
20.12.2020 nedeľa 4 Vargová Anna  4. adventná nedeľa      
24.12.2020 štvrtok 5 Horvát Štefan  štedrý deň      
25.12.2020 Piatok  6 Farbarová Mária  NARODENIE PÁNA       
26.12.2020 Sobota  6 Farbarová Mária  SV. ŠTEFAN mučenník      
27.12.2020 nedeľa 7 Brindzáková Mária  SVIATOK SVATEJ RODINY      
1.1.2021 Piatok  7 Brindzáková Mária  PANNA MÁRIA BOHORODIČKA, NOVÝ ROK      
               
RADOSTNÝ RUŽENEC - modli sa v pondelok a v sobotu, v adventnom období aj v iné dni      
RUŽENEC SVETLA - modli sa vo štvrtok         
BOLESTNÝ RUŽENEC - modli sa v utorok a v piatok, v pôstnom období aj v iné dni      
SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC - modli sa v stredu a v nedeľu, vo veľkonočnom období aj v iné dni       
               
     Po modlitbe svätého ruženca sa modlia  litánie následovne :       
1. nedeľa v mesiaci  Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu      
2. nedeľa v mesiaci  Litánie k Najsvätejšiemu Menu Ježiš       
3. nedeľa v mesiaci  Litánie ku Krvi Krista Pána         
4. nedeľa v mesiaci  Litánie Loretánske         
5. nedeľa v mesiaci  Litánie Loretánske         
               
Litánie k Svätému Jozefovi - 19. marec + deviatnik pred tým       
Litánie k Duchu Svätému - Zoslanie Ducha Svätého (Turíce)